BUTIL ACETAT (C6H12O2)
CAS.No. 123-86-4

Butil acetat (C6H12O2) je organsko jedinjenje koje ima veoma široku primenu kao industrijski rastvarač. Na sobnoj temperaturi je bezbojna i zapaljiva tečnost. Može se mešati sa uobičajenim organskim rastvaračima kao što su alkoholi, ketoli, estri, glikoli. Glavni postupak za proizvodnju butil acetata uključuje esterifikaciju butanola i sirćetne kiseline u prisustvu katalizatora kao što je sumporna kiselina. Najčešće se koristi kao rastvarač u proizvodnji lakova, mastila, lepkova i premaza. U farmaceutskoj  industriji se koristi za prečišćavanje penicilina. Ostale namene uključuju kozmetiku i proizvode za ličnu negu, a primenjuje se i kao rastvarač mirisa za parfeme. Butil acetat ima primenu i u građevinarstvu, automobilskoj industriji za proizvode za čišćenje i negu automobila, štamparskim bojama, i slično. Prirodno se nalazi u mnogim tipovima plodova, gde daje karakteristične arome i ima slatkast miris poput banane ili jabuke. Koristi se kao veštačka aroma u hrani, poput bombona, sladoleda, peciva i sireva.