Dekstroza
Dextrose Monohydrate (C6H12O6)

Dextrose Monohydrate (C6H12O6) je beli mleveni prah sa izuzetno niskim sadržajem primesa i rastvorljivo je u vodi. Dekstroza se može koristiti kao aditiv u mnogim sferama industrijske proizvodnje, kao što su: proizvodnja sladoleda, kod prerade mesa, u proizvodnji prehrambenih proizvoda i osvežavajućih pića.
Pakovanje: džak od 25 kg.