IZOPROPIL ALKOHOL (C3H8O)
CAS No. 67-63-0

Izopropil alkohol se često koristi kao rastvarač i izvor hidrida. IPA je slican etil alkoholu u pogledu karakteristika kao rastvaraca i stepena isparavanja.Fizicko-hemijske osobine IPA kao rastvaraca omogucile su njegovu primenu u grafickoj industriji. Velika isparljivost, laka dostupnost i efikasnost koju postize pri stampi, osnovni su razlozi njegove primene.

Upotrebljva se kao rastvarač u sledećim granama industrije:

– u farmaceutskoj industriji
– kozmetickoj industriji
– hemijskoj industriji
– naftnoj industriji
– grafickoj industriji. U ofset stampi, kao segmentu graficke industrije, IPA se koristi kao rastvarac u sredstvu za vlazenje.
– u industriji boja i lakova