TEHNIČKI ALKOHOL – TEHNIČKI ETANOL

 Tehnički etil alkohol je naziv za etanol visoke koncentracije, obično 95% ili 99%, koji se može dobiti sa ili bez različitih denaturacija. Dobija se kao sporedan proizvod u procesu proizvodnje etil alkohola. Sadrži u proseku 92% v/v etil alkohola. Karakterističnog je mirisa i blago obojen, sa većim sadržajem aldehida, estara, viših alkohola i metanola

Tehnički etanol ima mnogo primena i često se nalazi u proizvodnji, između ostalog, hrane, boja i antiseptičkih proizvoda i kao sastojak ekološki prihvatljivih rastvarača.

Ostale namene uključuju deterdžente, industrijske boje, štamparske boje i u određenim procesnim industrijama.