Denaturisani etil alkohol

Denaturisani etil alkohol je etanol ili alkohol u zrnu koji sadrži dodatne hemikalije koje se nazivaju denaturanti i čine ga neprikladnim za ljudsku upotrebu i dobija se dodavanjem jedne ili više hemikalija (denaturanata). Denaturacija se odnosi na uklanjanje svojstva iz alkohola (mogućnost pijenja), a ne na hemijsko menjanje ili razlaganje, tako da denaturisani alkohol sadrži obični etilni alkohol.

Denaturansi mogu biti hemikalije zbog kojih alkohol ima loš ukus ili je jednostavno toksičan.

Jedan od najuobičajenih toksičnih denaturanta je metanol ili metil alkohol.