ETIL ACETAT (C4H8O2)
CAS No. 141-78-6

Etil acetat (C4H8O2) predstavlja estar etanola i acetatne (sirćetne) kiseline. On je organski rastvarač. To je bezbojna tečnost, sladunjavog mirisa koji podseća na miris kruške. Koristi se kao rastvarač i razređivač. Neke od njegovih prednosti su niska cena, niska toksičnost u poređenju sa ostalim rastvaračima. Tačka ključanja mu je 77,1 stepen. Najčešće se primenjuje za proizvodnju acetona, lepka, za čišćenje pločica, u industriji boja i lakova (kao razređivač), u parfemima, slatkišima, voću, u mladim vinima, kao veštačka esencija voća u konditorskim proizvodima, za mastila, u štamparijama, u kozmetici, u farmaciji i mnogim drugim industrijama.