Vitamin C
Ascorbic acid (C6H8O6)

Ascorbic acid (C6H8O6) je beli kristal ujednačene veličine koji poseduje izuzetnu rastvorljivost u vodi i primenjuje se u prehrambenoj industriji kao antioksidans. Vitamin C se može koristiti kao aditiv kod obrade hrane i ima ulogu antioksidansa koji sprečava pojavu enzimskog potamljenja proizvoda prilikom obrade voća i povrća, povećava bistroću vina i piva i aditiv je kod prerade mesa koji ima ulogu inhibitora formiranja nitrosamina.
Pakovanje: džak od 25 kg.